ПУДОС

image-0-02-05-efce3e0045f7770ac35f48f0244c7a3770fd4036e9fb1731080bb05f9d1456db-V image-0-02-05-cf1d35cca105405c4265279b2ff29eccc548048c7dacd70138291c2eb5b4e103-V image-0-02-05-ca02f1e6bd3edaeaa7e07ebe48d296b0900367c8a5808e878bfa510d7d901ff8-V image-0-02-05-67ca29639e705a13139d171860a05a9289851a67f0eeb9495546db5d9666bc38-V image-0-02-05-53cb65881cde7d3de96c659b55fdacb560f9fcc53b40c66643142c3b99e08faf-V image-0-02-05-9d14119a89a73d549e5afde64a7ce16fd435bfa37cab66ee0c806f6c6f4f144c-V

Детска  градина  №12 „Радост“ участва в конкурса на МОСВ в раздел „За чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ през 2016 г. с проект на тема : „Природат а е наш дом“ на стойност 4969.65 лв.

Проектът се осъществява на територията на централната сграда на детската градина – ул.“Д. Благоев“ №153 и е свързан с изграждане на площадки за игра и отдих на децата, включващи пързалка и къщичка на „Баба Яга“. Предвижда се и залесяване на двора с растения, които ще създадат уют и спокойствие за игра на децата.

Proekt_ODZ_12_2016-1