ПРОЕКТИ

Детска  градина  №12 „Радост“ участва в конкурса на МОСВ в раздел „За чиста околна среда“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ през 2016 г. с проект на тема : „Природат а е наш дом“ на стойност 4969.65 лв.

Проектът се осъществява на територията на централната сграда на детската градина – ул.“Д. Благоев“ №153 и е свързан с изграждане на площадки за игра и отдих на децата, включващи пързалка и къщичка на „Баба Яга“. Предвижда се и залесяване на двора с растения, които ще създадат уют и спокойствие за игра на децата.