ПРОЕКТИ

 received_130859225331217(2)

ДГ№12 “Радост“ е включена в Проект  „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“– Дейност 2, и „Подкрепа за приобщаващо образование“

финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

както и проекти:

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels ПУДОС 

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels ИКТ  

604a0cadf94914c7ee6c6e552e9b4487-curved-check-mark-circle-icon-by-vexels Детска рисунка