Правилници

2023 г. – 2024 г.

Етичен кодекс на общността

ПДДГ-2023-2024

ПВТР -2023-2024

2022 г. – 2023 г.

Етичен кодекс на общността

Програма уязвими групи

Програма за ранно напускане

РЕЖИМ2022-2023

ПДДГ-2022-2023

2021 г. – 2022 г.

План за сътрудничество с родители 21 -22г. -1

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ В ДГ

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 21-22

Етичен кодекс на общността

ПДДГ-2021-2022

КОВИД МЕРКИ

правила за атестиране

 

 

 

2020 г. – 2021 г.

ПДДГ-2020-2021

М Е Р К И за качество на образованието

ЕТИЧЕН КОДЕКС-2020-21 doc

Седмични разпределение – ДГ №12 – 20-21г

Програма уязвими групи

Програма за ранно напускане

План на МО в ДГ Радост 20г._21г.

План за сътрудничество с родители 20 -21г.

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ В ДГ

РЕЖИМ 2020-2021

Квалификация -ПЛАН 2020-2021

Програма за гражданско_здравно_екологично_и_интеркултурно_образование

СТРАТЕГИЯ и ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

План за гражданско образование 20-21г.

ГОД. ПЛАН – 20 – 21 год.(1)

Приложение_към год. план 20-21

 

 

 2019 г. – 2020 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЛИЧНИ ДАННИ

РЕЖИМ

Правилник за пропускателен режим

ПДДГ-2019-2020 г

ГОД. ПЛАН – 19-20 год.

План за сътрудничество с родители 19 -20г.

 

2018 г. – 2019 г.

ПДДГ-2018-2019

организация на деня 2018_2019

Годишен-план-ДГ РАДОСТ за-учебната 2018г.- 2019г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЛИЧНИ ДАННИ

2017 г. – 2018 г.

организация_на_дневния_рвжим

годишен комплексен план

ПДДГ-2017-2018

 

 

2016 г. – 2017 г.

СТРАТЕГИЯ и ПРОГРАМНА СИСТЕМА

ПЛАН 2017г

ПДДГ-2016

П Р А В И Л Н И К за пропусквателен режим 2016-2017

НОВ БДП 16- 17г.

МЕТОДИЧЕСКИ_ОБЕДОБЕДИНЕНИЯ

ПЛАН (2) (3) (1)