ПОВЕРИТЕЛНОСТ

GDPR

Защита на личните данни на ДГ Радост 12 – гр. Перник съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).