КОНТАКТИ

Централна сграда

 гр. Перник, ул. „Димитър Благоев” №153

e-mail: odz_12_radost@abv.bg

 

Директор: Петя Толева

Телефон: 0889 555 649

 

 

Работно време на детската градина:

Прием деца:  07.00 ч. –08.30 ч.

Изпращане на децата: 16.30 ч. – 19.00 ч.

 

Работно време счетоводител:

08:30 ч. – 16.30 ч.

Телефон: 0889 03 22 21

 

Работно време касиер:

07.30 ч. – 16.00 ч.

Всяка втора и четвърта седмица – сряда, четвъртък и петък:

07.00 ч. – 13.00 ч.

16.00 – 18.00 ч.

Телефон: 0882 40 42 58

Филиал : ул. „Валентина Терешкова” No7

Работно време:

прием: 07.00 ч. – 08.15 ч.

изпращане: 16.00 ч. 19.00 ч.

Филиал: с. Студена: ул. „Стефан Караджа“ No2

прием: 07.00 ч. – 08.15 ч.

изпращане: 16.00 ч. 19.00 ч.

телефон за контакт: 0889 555 649