КОНТАКТИ

Директор: Петя Толева

Работно време счетоводител:

08:30 ч. – 16.30 ч.

Телефон: 0889 03 22 21

Централна сграда

Работно време на детската градина:

Прием деца:  07.00 ч. –08.30 ч.

Изпращане на децата: 16.30 ч. – 19.00 ч.

 

 гр. Перник, ул. „Димитър Благоев” №153

e-mail: odz_12_radost@abv.bg

 група „Пчеличка“ – 0889022273

група „Калинка“ – 0889422273

група „Зайко Многознайко“ – 0889042220

 

 

Филиал : ул. „Валентина Терешкова” No7

Работно време:

прием: 07.00 ч. – 08.15 ч.

изпращане: 16.00 ч. 19.00 ч.

група „Гъбарко“ – 0885532210

група „Мечо Пух“ – 0885543221

 

 Филиал: с. Студена: ул. „Стефан Караджа“ No2

прием: 07.00 ч. – 08.15 ч.

изпращане: 16.00 ч. 19.00 ч.

група „Звездичка“ – 0889392221