група „Звездичка“

logo_zvezdicaгрупа „ЗВЕЗДИЧКА“

ДГ № 12 ,,Радост“, филиал – Студена

Учители:  Юлия Асенова

                   Елиза Анева

  Телефон: 0889 39 22 21

 Основна цел на нашия екип е да отглежда и възпитана най – ценното – вашите деца в спокойна и щастлива среда.

Предучилищното образование в нашата група се осъществява при осигурена среда за учене и игра, съобразена с възрастовите особености на децата и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве.В съответствие с държавните образователни стандарти за предучилищна възраст, се провежда обучение по:

 1. Български език и литература

 2. Математика

 3. Околен свят

 4. Изобразително изкуство

 5. Музика

 6. Конструиране и технологии

 7. Физическа култура

Детската градина е място, където най – силно свети слънцето, най – ярко грее дъгата, най – благоуханни са цветята.Тя е светът на приказните вълшебства и големите мечти.Без тези светли години в детската градина – години на доверие, обич, познание, усмивки и игри, животът на хората би бил друг.

Очаквани резултати от работата с деца:

Да се научат да знаят, да се научат да могат, да се научат да бъдат.

 Нашият девиз е:

,,Всички деца са малки слънца, да им позволим да светят“.

Нашата мисия е да спечелим любовта на всяко дете и доверието на всеки родител, да осигурим оптимални условия за възпитаване на физически здрави и щастливи, спокойни и духовно богати детски личности на основата на развитие на техните заложби и интереси.

,,Всичко, което наистина трябва да знам, за да се науча как да живея, какво да правя, как да се държа, съм научил в детската градина.Мъдростта не е горе на върха, където блести заветната диплома, а там, в пясъчника на детската площадка, в предучилищната група.“

                                                                                                Робърт Фулам

Стихче на групата :

В нашата приказна детска градина,

много радост и усмивки има.

Тя е място за вълшебства ,за любов и красота,

тя  е нашето любимо място за игра.

Обичта е нашето вълшебство ,тя ни кара да творим

и големи, и мънички заедно по пътя да вървим.

Правила на групата:

 • Да говорим тихо и да се изслушваме!

 • Да сме внимателни един към друг!

 • Да използваме вълшебните думички – ,,Моля“; ,,Заповядай‘‘; ,,Благодаря‘‘ ; ,,Ако обичаш‘‘ ;

 • Да пазим тишина ,когато госпожата говори .

 • Когато сме седнали на столчетата,ръцете и краката са прибрани.

 • Когато излизаме от групата ,се обаждаме на госпожата.