Група Зайко Многознайко

Правилата в нашата група

  • В групата се ходи бавно – не се тича!
  • Говорим тихо – не викаме!
  • Не вземаме чужди играчки без разрешение!
  • Играем внимателно – не се блъскаме, ритаме и щипем!
  • Подреждаме играчките си!
  • Изслушваме възрастните и другите деца!
  • Пазим тишина, когато госпожата говори!
  • Помагаме си в беда!
  • Когато излизаме от групата, се обаждаме на госпожата!

 УЧИТЕЛИ:

1.Дияна Милова

2.Катя Лозанова

Телефон на групата: 0889 042 220